Skagen en by i krig og fred

Færdselsuheld ved Hulsig kostede to danskere livet

Tyske soldater på Banegårdspladsen 1940. I baggrunden ses Clausens Hotel og bager Winthers forretning med tilskoddede vinduer. Foto i privat eje

Lørdag den 25. maj 1940 anmeldte kaptajnløjtnant Langner fra den tyske værnemagt i Skagen, at der ved 24-tiden om natten var sket et færdselsuheld ved Hulsig, idet en chauffør uden tilladelse var kørt med hans bil. Det var en 4- personers vogn af mærket Mercedes Benz med reg. nr. WM 1252. På ulykkestidspunktet befandt der sig i bilen foruden chaufføren 5 danske personer 

Under kørsel på landevejen, hvor den i et skarpt sving drejede over jernbanesporet i Hulsig, var bilen kørt ud over en grøft, mod en vejsten og en signalmast. Ved ulykken var i al fald en af de danske passagerer blevet dræbt, hvorimod den tyske chauffør, der var blevet bragt til Skagen sygehus, kun var kommet lettere til skade. I et foreløbigt forhør havde chaufføren oplyst til sin overordnede, at han forud for ulykken havde nydt mindst 3 øl. Doktor Jarnum, Skagen sygehus, blev derfor tilkaldt for at foretage en spiritusprøve af den tyske chauffør.

Falcks redningskorps i Frederikshavn var blevet alarmeret om ulykken i Hulsig, og da man ankom til ulykkesstedet, var slagermester Svend Hesselholt død, medens gårdejer Peter Larsen, Rannerød i Hulsig, i stærkt tilskadekommen tilstand var blevet bragt til sygehuset i Frederikshavn, hvor han afgik ved døden samme morgen. I ulykkesbilen havde der yderligere været 3 andre passagerer, nemlig en tjenerelev, en fiskehandler og en maskinmester, som dog kun havde fået mindre alvorlige knubs.

Falcks redningsstation i Frederikshavn. Foto: Bangbo lokalsamling via Erik Christensen

Fredag aften havde tjenereleven opholdt sig i restaurationen på Foldens Hotel, da en tysk soldat kom ind og fik serveret en pilsner. Lidt senere ankom fiskehandleren, der talte godt tysk, og alle tre faldt i snak over en øl. Den tyske chauffør fortalte nu, at han havde en bil til sin rådighed, og han ville gerne invitere på en køretur. De kørte ud til Ruths Hotel i Gl. Skagen i den tyske militærvogn, og på vej ind mod Skagen mødte de på Højensvej slagermester Hesselholt og maskinmesteren, som kom med op at køre. Slagtermester Hesselholt ville gerne træffe gårdejer Peter Larsen i Hulsig i anledning af en handel med får, og man kørte derfor til Hulsig.

Gårdejer Peter Larsen var på samme tid gået hen til købmanden i Hulsig for at hente et brød, som hans hustru havde bestilt tidligere på eftermiddagen. Medens de stod og talte sammen uden for forretningen, kom den tyske vogn til stedet, og sammen ville de køre ud til Peter Larsens gård i Rannerød. Den tyske chauffør startede vognen og med afblændede lygter, kørte de hurtigt sydefter. Det var meget en meget mørkt og regnfuldt aften, og pludselig mistede chaufføren kontrollen over bilen, som fløj over det skarpe sving ved jernbaneoverskæringen syd for Hulsig, hvor vognen dog blev stående på alle fire hjul. Ved den voldsomme ulykke var både slagtermester Hesselholt og gårdejer Larsen blev slået bevidstløse, men det lykkedes for den tyske soldat og to af passagerne at banke mejerist Holger Christensen op, og han sørgede for, at der blev rekvireret en læge og en ambulance, der ankom efter nogen tid.

Skagen rådhus med byrådssal og arrest

Den 17. juni 1940 nedsattes den tyske krigsret i det gamle tinghus, hvor nu Skagen lokalsamling har til huse, for at behandle sagen mod Obergefreiter Johannes Nowaczeck, der anklagedes for uagtsomt manddrab i en bilulykke ved Hulsig, hvor slagtermester Svend Hesselholt og gårdejer Peter Larsen var blevet dræbt. Krigsretten bestod af dommer Dr. Lippert, anklager Junghans, forsvarer Land, motorsagkyndige Marwitz og J. Hahler Sørensen og som tolk Leutnant Hansen, Ortskommandanturen i Frederikshavn. Som anklaget stod chauffør Obergefreiter Johannes Nowaczeck, og som vidner førtes alle de implicerede personer. Obergefreiter Nowaczeck idømtes ved den tyske krigsret 1 års fængsel for uagtsomt manddrab og forsætlig ulydelighed mod tjenstlig befaling.

 

De omkomne Hesselholt og Larsen blev henholdsvis begravet på Skagen Assistens Kirkegård og Hulsig kirkegård under stor deltagelse fra byernes borgere. I begravelserne deltog desuden også Stützpunktkommandant Becker, havnekaptajn Forch og Kapitänleutnant Langner, og den tyske afsnitskommandant Becker kunne i sin dagbog notere, at det havde vakt almindelig anerkendelse blandt de afdødes pårørende, at tyske officerer havde deltaget i begravelserne.