Skagen en by i krig og fred

Tysk krigsforbrydelse i Nordsøen

I slutningen af februar måned 1940 var der godt gang i fiskeriet i Nordsøen. Mange fiskekuttere fra både danske og hollandske havne havde travlt med fiskeriet på Doggerbanke, og snakken gik livligt mellem de enkelte kuttere. Pludselig fik det gode fiskeri en brat ende natten til lørdag den 24. februar. Andre Nordsøkuttere hørte ved 3-tiden en eksplosion i den retning, hvor Esbjergkutteren "Ejjam" lå. Hvad, der var sket på fiskepladsen, vidste ingen. Hvis man spurgte, fik man intet svar, men fiskekutterne hastede hjem i havn, hvor snakken gik videre. Næste dag fandt man nogle vragstykker fra kutteren "Ejjam" og liget af skipperen selv og hans 30-årige søn, der begge var bundet fast til en jernbøje. Det stod nu snart klart, at der var sket noget alvorlig på fiskepladserne. Ikke blot kutteren "Ejjam", men også tre andre Esbjergkuttere, "Gerlis", "Merkator" og "Polaris", var forlist med mand og mus. 16 fiskere mistede livet denne nat på Doggerbanke. På Esbjerg havn gættede man på, at nattens voldsomme hændelser havde en eller anden forbindelse med kutternes radiosamtaler, hvor der bl.a. andet blev talt om minefelter, undervandsbåde og flyvemaskiner, der kunne aflyttes af fremmede magters radiotjeneste. En måned senere blev der indført totalforbud mod brug af radiosendere, kun i allernødvendigste tilfælde måtte radioen benyttes, og myndighederne håbede på den måde, at man i fremtiden kunne undgå lignende tragiske hændelser.

Tysk skitse af sænkningen af 4 danske fiskekuttere i Nordsøen. 1: E. 504 "Polaris". 2: E. 348 "Merkator". 3: E. 456 "Gerlis" og 4: E. 92 "Eijam"

Først mange år senere kom den rette sammenhæng for nattens begivenheder frem i lyset fra en indberetning om sænkning af fire danske fiskekutter. Kaptajnløjtnant og kommandør, Bartels, på M 1 fra 1. Minensuchflotille var natten mellem 23. og 24. februar 1940 på patrulje i Nordsøen. Kl. 21 opfangede det tyske radiopersonale morsetegn, og der iværksattes en overvågning af trafikken i området. Kommandøren opfattede signalerne som spionage, og han gav ordre til sænkning af kutterne i nærområdet.

Kl. 0135 blev kutteren E. 504 "Polaris" gennemskåret midtskibs, synketiden var 1 minut og 10 sek.

Kl. 0146 blev den anden kutter E. 348 "Merkator" sænket. Synketid 40 sek.

Kl. 0234 blev tredje kutter E. 456 "Gerlis" vædret. Påsejlet tre gange med 17 knob. Forskibet sank ikke.

Kl.0255 blev fjerde kutter E. 92 "Ejjam" sænket efter to vædringer.

Den gennemsnitlige besætningsstørrelse var 4-5 mand.

Kommandøren slutter rapporten med: Af militære grunde blev ingen taget op.