Skagen en by i krig og fred

Den strandede damper S/S "Igotz Mendi" af Bilbao. I baggrunden den danske krydser "Heimdal".

Historien gentog sig

Den 24. februar 1918 strandede det spanske dampskib "Igotz Mendi" i tæt tåge øst for Højen fyr. Det var hjemmehørende i Bilbao og på rejse fra England til Australien med 7000 tons kul, da det blev opbragt af den tyske kaperkrydser "Wolf" i det indiske Ocean. Så fulgte den i nogle måneder med "Wolf" som depotskib, men på vej tilbage til Tyskland mistede "Wolf" forbindelsen til "Igotz Mendis", og begge fartøjer forsøgte uafhængig af hinden at nå til Kiel. Kaperkrydseren "Wolf" nåede sikkert til Kiel, men "Igotz Mendi" nåede kun til Højen.  

I første omgang ønskede den tyske kaptajn på "Igotz Mendi" ingen hjælp, men til sidst blev han nødtvungen nødt til at lade to officerer fra den danske krydser "Heimdal" komme om bord. De fandt hurtigt ud af, at skibet sejlede med fanger fra flere skibe, som kaperkrydseren "Wolf" havde sænket i det Indiske Ocean. Et aftalt signal fra damperen tilkendegav, at besætningen nu ville i land. Redningsmandskabet var klar, og i løbet af kort tid blev hele styrken både skibets oprindelige besætning, der udelukkende bestod af spanierne, og den tyske prisebesætning bragt i land. De førtes efterhånden op til Højen fyr, hvor læge Anker Winther undersøgte dem, inden de fik lov at komme ind til Skagen. Tyskerne blev efter en kort internering på teknisk skole sendt hjem til Tyskland. Hjælpekrydseren "Wolf" nåede under ledelse af fregatkaptajn Berger efter 15 måneders kapertogt gennem Atlanterhavet, Det Indiske Ocean og Stillehavet tilbage til Kiel med omkring 400 fanger og et meget værdifuldt kapergods. På samme måde som under 1. verdenskrig drev tyske kaperkrydsere under 2. verdenskrig jagt på fremmede fragtskibe, der enten blev taget som prise eller sænket. Besætningerne blev transporteret som fanger til tyske fangelejre. Damperen "Altmark" var et tysk tank- forsyningsskib for panserskibet "Admiral Graf Spee", der efter et uventet møde med engelske krigsskibe, sænkede sig selv ud Rio la Plata. "Altmark" gik derefter nordpå for at søge tysk havn med et stort antal fanger. Ud for Norges vestkyst blev damperen den 16. februar 1940 tvunget af engelske jagere ind i Jøssing Fjord. Her blev damperen angrebet af engelske marinesoldater fra destroyeren "Cossack", og omkring 300 fanger blev befriet. Tyskerne mistede ved befrielsesaktionen omkring 8 mand. Med hjælp af slæbeskibet "Atlantik" blev "Altmark" ledsaget mod Østersøen. På grund af stærk drivis måtte skibet kaste anker ved Revsnæs den 23. april 1940. Næste dag videre mod syd men måtte dog igen kaste anker ved Langeland den 24. april 1940. "Altmark" ankom til Kiel om aftenen 27. marts og blev omdøbt til "Uckermark". 

På samme måde som under 1. verdenskrig drev tyske kaperkrydsere under 2. verdenskrig jagt på fremmede fragtskibe, der enten blev taget som prise eller sænket. Besætningerne blev transporteret som fanger til tyske fangelejre. Damperen "Altmark" var et tysk tank- forsyningsskib for panserskiber Admiral "Graf Spee", der efter et uventet møde med engelske krigsskibe, sænkede sig selv ud Rio la Plata. "Altmark" gik derefter nordpå for at søge tysk havn med et stort antal fanger. 

Det tyske skib "Altmark" i Jøssing Fjord i Norge. Foto i privat eje

Ud for Norges vestkyst blev skibet den 16. februar 1940 tvunget af engelske jagere ind i Jøssing Fjord. Her blev fartøjet angrebet af engelske marinesoldater fra destroyeren "Cossack", og omkring 300 fanger blev befriet. Tyskerne mistede ved befrielsesaktionen omkring 8 mand. Med hjælp af slæbeskibet "Atlantik" blev "Altmark" efter en kort reparation ledsaget mod Østersøen. På grund af stærk drivis måtte skibet kaste anker ved Revsnæs den 23. april 1940. Næste dag sejledes der videre mod syd men igen måtte der dog kastes anker ved Langeland den 24. april 1940. "Altmark" ankom til Kiel om aftenen 27.marts og blev senere omdøbt til "Uckermark". 

Gravsted for de omkomne besætningsmedlemmer fra Altmark ved Jössing Fjord i Norge. Foto i privat eje