Skagen en by i krig og fred

Fiskekutter Leif Brun

Skagenskutteren S. 163 ”Leif Brun”, der førtes af fiskeskipper Jens Chr. Brun, var den 6. oktober 1939 ude for en usædvanlig oplevelse under fiskeri nogle sømil vest for Skagen. Sammen med en bombeflyvemaskine dukkede pludselig to tyske torpedojagere op i nærheden af kutteren, og et øjeblik efter drønede fire skud, der tilsyneladende var rettet foran boven på ”Leif Brun”, der ikke som de fleste andre kuttere var forsynet med nationalitetsmærke og heller ikke på det tidspunkt havde sit flag oppe. Skuddene faldt uden varsel, og om bord på kutteren indstillede man øjeblikkelig fiskeriet, idet man forventede, at de tyske krigsfartøjer ville sende nogle marinere om bord.

Fiskekutter S. 163 "Leif Bruun" på vej til Skagen havn. Foto: Lokalsamlingen i Skagen

Man tænkte sig den mulighed, at tyskerne ville købe fisk, således som de så ofte gjorde det fra kutterne under den sidste verdenskrig, selv om man syntes, det var en lovlig drastisk måde at praje på. Der skete imidlertid intet udover at torpedojageren sejlede rundt om kutteren. Kort efter dampede den bort sammen med sin følgesvend, uden at man om bord på kutteren var i stand til at forklare dens besynderlige optræden.

Klip fra Skagens Avis 6. oktober 1939