Skagen en by i krig og fred

KFUM bygger

Opdateret 15. august 2021

 

 

KFUM på Holstvej. I Baggrunden ses Hotel Plesner

Hotel Petit på Holstvej august 2021

Pensionatet K.F.U.M. blev bygget på Holstvej i 1905 og blev ombygget og udvidet i 1939-40.

Skagens Avis skrev om byggeriet i oktober 1939:

"Der arbejdes i disse dage stærkt på KFUM´s bygning. De, der lægger vejen om ad Holstvej, får et tydeligt indtryk af, at der sker noget i nr. 4. Kransen er rejst over nybygningen, og murene har hørt op med at rive ned og er gået i gang med at genoprette de ødelæggelser, de har forvoldt. Man begynder at kunne se, hvordan facaden skal være.Jeg er et afsnit.

KFUM-medlemmer og ledere glæder sig allerede til at få et til byens størrelse og krav svarende hjem, hvorfra et arbejde kan gøres til gavn og glæde for Skagens drenge og unge mænd. Det er et længe følt savn, som her er ved at blive afhjulpet. For arbejdet betyder det uhyre meget, at foreningen kan byde de unge et hjem, hvor de kan komme frit og under hyggelige og hjemlige former dyrke et kammeratskab, som gerne skulle udvikle sig til et kristent fællesskab".

 

Kongens fødselsdag blev i Skagen fejret på en smuk og værdig måde med afholdelse i Biografteatret om eftermiddagen, og om aftenen på Karstens Hotel, i K.F.U.M. og Marineforeningen, ligesom Vendsyssels garderforening var samlet til fest på Karstens Hotel.

"Alle steder var der stuvende fuldt hus, så det er ikke for meget sagt, at hele Skagen deltog i festlighederne for kongen, der fra de forskellige steder blev hyldet som kongen og som den, hele nationen i dag, med fuld fortrøstning ser hen til. Dagen blev ikke blot en smuk hyldest til kongen, men det blev tillige en storslået national tilkendegivelse. I K.F.U.M. var der samlet så mange, at ikke blot salene men også gangene og op ad trapperne stod folk tæt pakkede. Salene var smykket med Dannebrog. K.F.U.M .´s formand, lærer Lykkegaard Nielsen, bød velkommen og udtalte, at trods den alvorlige tid var Danmark klædt i fest og ikke en flagstang i vor by stod tom. Vi ved, at skal Danmark rejse sig igen, må Danmarks blive et kristent folk. Flere kom på talerstolen bl.a. pastor Jepsen, lærer Jacobsen og lærer frk. Møller sluttede aftenen med bøn for kongen og kongefamilien, hvorpå forsamlingen rejste sig og sang ”Kongernes Konge” og andre fædrelandssange.

Kongen takker det danske folk.

For den smukke festdag, der beredtes mig i går, udtaler jeg min varmeste tak, ligesom jeg her foreløbig takker for de mange hjertelige ønsker, der er sendt mig fra alle egne af vort fædreland.

Amalienborg, d. 267. sept. 1940

Christian R".

Skagens Avis fredag 27. september 1940

 

I besættelsesårene var Pensionatet også hjem for mange af de danske arbejdere, der kom til byen, og som gav anledning til mange kontraverser.

I 1942 behandlede Vestre Landsret i Aalborg under forsæde af landsdommerne Bentsen, Holger Jensen og Morits Pedersen en sag mod arbejdsmand Verner Marius Trolle, Skagen, der havde stjålet penge om bord i et skib og bedraget K.F.U.M. Han var ved underretten idømt 10 måneders fængsel, men fik ved landsretten straffen nedsat til 3 måneders fængsel. Pengene til KFUM havde han tilbagebetalt med nogle af de stjålne penge.