Skagen en by i krig og fred

Lodsmotorskibet "Skagen"

I sommeren ventede havnens folk i stor spænding og forventning på, at det nye lodsmotorfartøj skulle melde sin ankomst. Skibet var løbet af stablen på orlogsværftet i København den 18. marts 1939, og blev ved den lejlighed døbt ”Skagen”. Efter nogle få vellykkede prøvesejladser i Øresund var fartøjet parat til at tage turen til det nye hjemsted i Skagen havn.

Lodsfartøjet på standplads i Skagen havn 1942. Fartøjets maskine var en Alpha Dieselmotor fra Frederikshavn Jernstøberi & Maskinfabrik på ca. 200 HK, der gav skibet en fart på omkring 10 knob. Desuden var fartøjet forsynet med en mindre hjælpemotor og elektrisk ankerspil. Elektrisk lys overalt, projektør, moderne radio-pejleapparat samt centralvarme. Foto i privat eje

Sidst i juli måned løb det nye lodsfartøj ind i Skagen havn uden den store festivitas. Det var et smukt skib, og flere af fiskerne, der ellers ikke udtrykte sig i store vendinger, vendte forsigtigt skråen i munden og spyttede diskret til siden i beundring. Lodsfartøjet, der var bygget af 1. klasses stål, præsenterede sig smukt på vandet med sine moderne linjer. Ligesom dets forgænger var skibet bygget ikke blot til lodseri men også til bugsering og om nødvendigt isbryderassistance. Besætningen bestod af skibsfører, motorpasser, radiotelegrafist, hovmester og 2 matroser. 

Den gamle damper ”Skagerak” havde i omkring 40 år gjort tjeneste i farvandene omkring Grenen ikke alene som lodsdamper men også været Skagensfiskernes hjælper og ven. Lodsdamperen havde ydet bugserhjælp til havarerede kuttere og samtidig brudt is i de kolde vintre, hvor fiskerflåden var blevet spærret inde i havnen. Skagen fiskerbefolkning ønskede fortsat at den gamle lodsbåd måtte forblive i Skagen. Den gamle dame var imidlertid blevet alt for dyr i drift og skulle gennemgå en kostbar og omfattende istandsættelse for overhovedet at kunne fortsætte arbejdet som lodsdamper. Lodsdirektoratet havde derfor foreslået at bygge et helt nyt fartøj, som foruden lodsarbejdet kunne fungere ved bugsering og isbrydning.

Lodsdamperen ”Skagerak”, der var et kulfyret dampskib, blev bygget på Orlogsværftet 1898-99. Besætningen bestod af føreren, altid lods, en maskinmester, to fyrbødere, en matros, en letmatros og en kok. Lodsdamperen ses på vej ud af Skagen havn.

Foto: Lokalsamlingen i Skagen 

Den 7. august 1939 skrev Skagens Avis:

”Den gamle lodsdamper ”Skagerak”, der i omtrent en menneskealder har gjort lodstjeneste fra Skagenshavnen, forlod i dag Skagen med den allerstørste stilfærdighed. Den blev ved 9-tiden hentet af Fyr- og Vagervæsenets inspektionsdamper ”Kattegat”, der netop i disse dage har besøgt fyrskibene her i farvandet, og den gik straks i gang med at bugsere ”Skagerak” til orlogsværftet, hvor den foreløbig vil blive lagt op, idet der endnu ikke er truffet en bestemmelse om dens endelige skæbne. Man havde ikke fyret op under lodsdamperens kedler, fordi det var både nemmere og billigere at lade den bugsere til København. Den nye lodsbåd fulgte den et stykke på vej og kippede til afsked med flaget, men ellers var der ikke nogen større højtidelighed i den anledning”.

Den gamle lodsdamper indgik i den danske minestrygerflotille, men ved flådens sænkning den 29. august 1943 blev den beslaglagt af tyskerne, og i foråret 1944 forsvandt ”Skagerak” pludselig. Ved en større eftersøgning af savnede danske skibe i tyske havne efter den tyske kapitulation dukkede damperen op i Kielerfjorden i en sørgelig forfatning. Marineministeriet fik skibet udleveret af englænderne, og Svitzers slæbebåd ”Pluto” bragte lodsbåden tilbage til København.

Om lodsbåden ”Skagen”´s trængsler i 1943 kan du læse under augustopgøret.

Motorskibet ”Skagen” sejlede illegalt den 10. april 1945 til Varberg og indgik derefter i Den Danske Flotille.

Efter godt 25 års tjeneste i lodsvæsenet havde lodsbåden set sine bedste dage, og hvis den forsat skulle benyttes, ville det inden længe være nødvendigt at foretage forskellige kostbare reparationer. På et møde i 1964 måtte man erkende, at lodsbåden hidtidige opgaver efterhånden var overtaget af andre tjenester så som helikoptertjenesten, og det blev derfor besluttet at anskaffe sig en mindre lodsbåd. I 1967 blev motorskibet ”Skagen” solgt, og en ny og mindre lodsbåd blev stationeret i Skagen.