Skagen en by i krig og fred

Nordstrand forliser

Da 2. verdenskrig brød ud den 1. september 1939 var fiskekutteren S 127 ”Nordstrand” sammen med flere Esbjergkuttere på fiskeri i Vesterhavet. På vej tilbage til Esbjerg kommer ”Nordstrand” sammen med Esbjergkutteren ”Bob” ind i et engelsk minefelt, og ”Nordstrand” minesprængtes og gik til bunds med mand og mus. De fire forulykkede Skagensfiskere, der efterlod hustruer og børn, var:

Skipper Chr. Gaihede

Fisker Arnold Nielsen

Fisker Willy Westerskov

Fisker Marius Rasmussen

 

S. 127 "Nordstrand". Foto: Lokalsamlingen i Skagen

Da meddelelsen omsider nåede til Skagen, gled flagene på halv overalt på kuttere, alle offentlige bygninger og på mange private flagstænger. Søndag den 19. november 1939 afholdtes en mindegudstjeneste i Skagen kirke over de fire omkomne fiskere, der mistede livet ved kutteren ”Nordstrand” ´s forlis i minefeltet ved Esbjerg.

I krigsårene forliste flere Skagenskuttere ved minesprængninger, der er omtalt under 1940 på siden ”Kutterforlis”.

Der afholdtes ikke mindre end 3 retsmøder i Frederikshavn, Lemvig og Skagen, det sidste søforhør 5. oktober 1939, hvor der blev afgivet forklaringer om forliset.

Da fiskekutteren ”Nordstrand” under sydøstlig kuling sammen med fiskekutter ”Bob” af Esbjerg befandt sig ca. 70 sømil vest af Vyl Fyr, sås fra ”Bob” en voldsom eksplosion i ”Nordstrand”, der straks sank. Der sås forskellige vragrester fra ”Nordstrand” drivende i vandet. Da der intet siden er set eller hørt til kutterens besætning, må den antages at være omkommet, og eksplosionen antages at skyldes krigsårsager.

På kortet til højre ses fiskeområder i Nordsøen for danske og tyske fiskere under krigen.